Εγκατάσταση & Υποστήριξη Δικτύων

Η καλή λειτουργία του δικτύου της επιχείρησής σας αποτελεί για μας την πρώτη προτεραιότητα.Καταγράφουμε και  αναλύουμε τις ανάγκες σας λάμβανοντας  υπόψη τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν, έτσι ώστε η προτεινόμενη λύση να ικανοποιεί στο έπακρο τις απαιτήσεις σας .

Σας παρουσίαζουμε την μελέτη η οποία θα ανταπόκρινεται στις εξελίξεις της τεχνολογίας με προϊοντα υψηλής ποιότητας  και στον προϋπολογισμό της εταιρίας σας.  Στη συνέχεια εξειδικευμένοι τεχνικοί αναλαμβάνουν την υλοποίηση του έργου τόσο σε υλικό εξοπλισμό αλλά και τη μηχανογράφηση σας. 

Οι τεχνικοί μας μπορούν να εργαστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου και σαββατοκύριακα, χωρίς να επηρεάσουν την λειτουργία της επιχείρησή σας.
Η Mycon μπορεί να κάνει προγραμματισμένους ελέγχους των servers, υπολογιστών, προγραμμάτων και των περιφερειακών σας, διασφαλίζοντας έτσι την χωρίς προβλήματα λειτουργία της επιχείρησής σας.


Με την πρόληψη αποφεύγονται τα σοβαρά προβλήματα πριν καν δημιουργηθούν, μειώνεται στο ελάχιστο ο χρόνος που θα μείνει η εταιρία σας εκτός λειτουργίας σε περίπτωση που αυτά συμβούν, διαπιστώνεται αν υπάρχουν τμήματα στο δίκτυο σας που είναι ασύμφορα (π.χ. παλιοί υπολογιστές που η συντήρησή τους κοστίζει), εντοπίζεται ποιοί τομείς μπορούν να βελτιωθούν κλπ.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η μείωση του κόστους συντήρησης και η αύξηση της παραγωγικότητας.
Επικοινωνώντας με το helpdesk μας οι πελάτες μας λαμβάνουν άμεση τεχνική υποστήριξη και έτσι το πρόβλημά τους λύνεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης που προσφέρουμε διασφαλίζει τη γρήγορη και αποτελεσματική επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος του δικτύου σας.

Χρησιμοποιώντας προϊόντα κορυφαίων οίκων στην ασφάλεια δικτύων παγκοσμίως μπορεί να προτείνει να εγκαθιστά και να συντηρεί ολοκληρωμένες λύσεις που να διασφαλίζουν το δίκτυό σας και τα πολύτιμα δεδομένα σας.

Αν υπάρχει η ανάγκη για απομακρυσμένη σύνδεση με το δίκτυο της εταιρίας σας στην Mycon μπορούμε να σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε μια οικονομική λύση στα μέτρα σας. Έτσι, όποιο είδος τεχνολογίας και να χρησιμοποιηθεί (VPN Tunnel, Terminal Server ή άλλο) να μπορείτε γρήγορα και με ευκολία να συνδέεστε με το δίκτυο σας. Επίσης με την χρήση των τεχνολογιών αυτών οι τεχνικοί μπορούν, μετά από έγκρισή σας φυσικά, να σας παρέχουν απομακρυσμένη υποστήριξη ώστε να είναι άμεση η επίλυση των περισσοτέρων προβλημάτων σας.

Εξειδικευμένο συνεργείο έρχεται στο χώρο σας και καταγράφει τις θέσεις εργασίας (τηλεφώνου, δικτύου) που χρειάζεστε, υπολογίζει τον εξοπλισμό σε (καλώδια, κανάλια, τερματισμούς, switch, rack, κλπ) και στη συνέχεια προχωράει στην εγκατάσταση. Οι βασικοί κανόνες που ακολουθούμε στον σχεδιασμό και την εγκατάσταση της καλωδίωσης είναι η χρήση επώνυμων υλικών και η πρόβλεψη για μελλοντική επέκταση ή αναβάθμιση.

Η Mycon σας παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις εγκατάστασης και υποστήριξης δικτύων, τόσο σε επίπεδο υποδομής όσο και σε επίπεδο διαχείρισης αναλαμβάνοντας την σχεδίαση, την υλοποίηση και στη συνέχεια τη συντήρηση του δικτύου σας.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνει και διαχειρίζεται την :

Μελέτη δικτύου

Εγκατάσταση & παραμετροποίηση

Εγκατάσταση & παραμετροποίηση δικτυακού εξοπλισμού (Router, Switches, firewalls)

Εγκατάσταση & παραμετροποίηση Servers Software

Σύνδεση δικτύου στο Internet

Εγκατάσταση & παραμετροποίηση VPN (Virtual Private Network) δικτύου

Ασύρματη Δικτύωση