Virtualization

Security

Storage

Technology

HP3

Software

Networking

Τρίτη, 09 Απριλίου 2013

Συστήματα E.R.P.

Νέα - Ανακοινώσεις, Super User, Leave Comment, erp

Το πληροφοριακό σύστημα μιας επιχείρησης αποτελεί στρατηγική επιλογή. Δημιουργεί υποδομή και παρέχει εργαλεία που στηρίζουν την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη για πολλά χρόνια.

 

Η πρωτοποριακή οικογένεια ανοικτών εφαρμογών πληροφορικής ATLANTIS ERP ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις μεγάλων επιχειρήσεων, ομίλων και πολυεθνικών εταιριών, με άμεσα και συγκεκριμένα αποτελέσματα.

 

Με οργανωμένες υπηρεσίες που στοχεύουν στο αποτέλεσμα και τη μοναδική τεχνολογία ανάπτυξης εφαρμογών της ALTEC, το ATLANTIS ERP προσομοιώνει και διευκολύνει τις λειτουργικές διαδικασίες και στηρίζει την οργανωτική δομή των επιχειρήσεων.

Ενσωματώνοντας όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις και την τεράστια εμπειρία της ALTEC, το ATLANTIS ERP ενημερώνει για τα αποτελέσματα κάθε δραστηριότητας, υποδεικνύει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και υποστηρίζει ουσιαστικά κάθε διοικητική απόφαση σε όλα τα επίπεδα.

Δευτέρα, 08 Απριλίου 2013

Κ.Φ.Α.Σ.

Νέα - Ανακοινώσεις, Super User, Leave Comment, ΚΦΑΣ

Από 01/01/2013 σε ισχύ ο Κ.Φ.Α.Σ. 

 

Τέθηκε σε ισχύ ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Νόμος 4093/2012), ο οποίος αντικαθιστά τον Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992).

 

Οι νέες διατάξεις του Νόμου 4093/12-11-2012 που εμπεριέχουν ένα μεγάλο πλήθος αλλαγών τόσο ως προς την έκδοση των φορολογικών στοιχείων των επιχειρήσεων όσο και ως προς την τήρηση των φορολογικών τους βιβλίων, ενσωματώνονται ΑΜΕΣΑ στην εφαρμογή «ATLANTIS E.R.P.» και αποστέλλονται με νέες εκδόσεις, στους πελάτες που έχουν σε ισχύ Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης & Συντήρησης.

 

Ενδεικτικά, ορισμένες από τις αλλαγές που έχουν ήδη ενσωματωθεί ή πρόκειται να ενσωματωθούν άμεσα στην εφαρμογή «ATLANTIS E.R.P.» είναι:

 

  1. Κατά τον μετασχηματισμό παραστατικών, ενημερώνονται και εκτυπώνονται πλέον οι ημερομηνίες των σχετικών παραστατικών.

  2. Αναπροσαρμογή του ορίου της αξίας των παραστατικών των αγροτών που εξοφλούνται υποχρεωτικά μέσω τραπέζης, στις 3.000€.

  3. Έλεγχος της εγκυρότητας του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλομένου κατά την καταχώρηση των παραστατικών αγορών και πωλήσεων.

  4. Προσθήκη του πεδίου «Διάταξη απαλλαγής Φ.Π.Α.», το οποίο συμπληρώνεται υποχρεωτικά, στις περιπτώσεις που τα παραστατικά απαλλάσσονται του Φ.Π.Α.

  5. Κατάργηση των ημερολογιακών φραγών για ποσότητες και αξίες κατά την καταχώρηση παραστατικών, στις περιπτώσεις που υπήρχε τήρηση «Θεωρημένης Αποθήκης».

  6. Επανασχεδιασμός του «Βιβλίου Αποθήκης» ώστε να λειτουργεί ως υπολογαριασμός του 94, καλύπτοντας έτσι την σχετική υποχρέωση που προκύπτει από τις νέες διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., για τις εταιρίες που από την 01/01/2013 δεν έχουν πλέον υποχρέωση τήρησης της Αναλυτικής Λογιστικής.

  7. Καταχώρηση, μεταβολή και διαγραφή των άρθρων της λογιστικής χωρίς κανένα περιορισμό με ταυτόχρονο επανασχεδιασμό όλων των εκτυπώσεων. Η αρίθμηση των άρθρων αφορά πλέον την εσωτερική οργάνωση της κάθε εταιρίας ενώ, παράλληλα, υπάρχει διαθέσιμη εργασία επαναρίθμησης των άρθρων.

  8. Προσθήκη γενικής παραμέτρου για συνολική ανά ημέρα ενημέρωση της λογιστικής, είτε ανά σειρά είτε ανά τύπο παραστατικού. Προσαρμογή του ημερολογίου πωλήσεων ώστε να αποτελεί κατάσταση ελέγχου των συγκεντρωτικών άρθρων.

  9. Προσθήκη της παραμέτρου «Επιλογή Φακέλου Η.Φ.Ε.», η οποία προσθέτει την επιλογή «Εκτύπωση σε Η.Φ.Ε.» σε όσες εκτυπώσεις αφορούν τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Ελέγχου.

 

Θα πρέπει τέλος να υπογραμμιστεί, ότι:

 

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΚΔΟΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Νόμος 4093/2012).

 

Δευτέρα, 08 Απριλίου 2013

ΕΣΠΑ

Νέα - Ανακοινώσεις, Super User, Leave Comment, ΕΣΠΑ

Λήγουν 16 Μαίου οι υποβολές προτάσεων για το Ε.Σ.Π.Α.

Πρόγραμμα ύψους 456 εκατ. ευρώ με κονδύλια του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους κλάδους της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών, ανακοίνωσαν τη Δευτέρα οι γενικοί γραμματείς Επενδύσεων, Βιομηχανίας και Τουρισμού Γ. Γιαννούσης, Σπ. Ευσταθόπουλος και Γ. Πυργιώτης.

Οι γενικοί γραμματείς τόνισαν ότι στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση υφιστάμενων και η ίδρυση νέων 10.000 επιχειρήσεων, καθώς και η δημιουργία 4.000 θέσεων εργασίας.

Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 40% έως 60% επί του ύψους των επενδυτικών σχεδίων, ανάλογα με την περιφέρεια.

Το εύρος των επενδυτικών σχεδίων ανά κλάδο κυμαίνεται για τη μεταποίηση από 30.000 έως 300.000 ευρώ, για τον τουρισμό από 20.000 έως 200.000 ευρώ και για το εμπόριο – υπηρεσίες από 20.000 έως 100.000 ευρώ.

Οι προθεσμίες υποβολής προτάσεων λήγουν 16 Μαίου και τα σχέδια θα στέλνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα www.ependyseis.gr.

Οι δαπάνες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν είναι ο εξοπλισμός, οι κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός για την προστασία του περιβάλλοντος και οι άυλες δαπάνες.

Οι ενδιαφερόμενοι για το υπόλοιπο ποσοστό συμμετοχής μπορούν να ζητήσουν κάλυψη είτε με δάνειο από τράπεζες είτε με εγγυήσεις από προγράμματα του ΕΤΕΑΝ.

Από το πρόγραμμα εξαιρούνται οι κλάδοι του λιανικού εμπορίου, για τον οποίο ετοιμάζεται ειδικό πρόγραμμα, η πρώτη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων και η εστίαση, η οποία θα συμπεριληφθεί στο ειδικό πρόγραμμα του λιανικού εμπορίου.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες και μιλήστε με εξειδικευμένο σύμβουλο επιδοτήσεων. 

Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013

Συστήματα Πληροφορικής

Νέα - Ανακοινώσεις, Super User, Leave Comment, Pos

Οι ολοκληρωμένες λύσεις της Mycon για το λιανεμπόριο και την μαζική εστίαση είναι σχεδιασμένες ώστε να καλύπτουν κάθε ανάγκη της επιχείρησης και των απαιτήσεων τόσο ενός σύγχρονου καταστήματος λιανικής όσο και ενός εστιατορίου.

Στο σύνολο τους οι ολοκληρωμένες λύσεις περιλαμβάνουν εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, ανθεκτικής κατασκευής για χρήση και στις πιο αντίξοες συνθήκες και επιπλέον είναι βασισμένες στις πλέον πρόσφατες εξελίξεις της τεχνολογίας ενώ μπορούν και να συνδυαστούν με ολοκληρωμένα προγράμματα διαχείρισης Εντατικής Λιανικής και Εστίασης.

Σχεδιασμένες να καλύπτουν τις αυξημένες απαιτήσεις του σύγχρονου πελάτη είναι οι πιο πλήρεις και ευέλικτες εφαρμογές για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται τόσο στον χώρο της Εστίασης όσο και στον κλάδο του λιανικού εμπορίου.

Είτε τα αυτόνομα ταμειακά συστήματα καθώς και τα POS τερματικά και περιφερειακά συνδυάζουν την λειτουργικότητα του γραφικού περιβάλλοντος, με την ταχύτητα και την ευχρηστία του πληκτρολογίου στην ένταση εργασίας. Επιπρόσθετα, προσφέρουν αξιοπιστία και ταχύτητα για την επεξεργασία των δεδομένων ενώ διευκολύνουν την αμεσότητα των πολυμέσων στην ανθρώπινη αντίληψη.  Έτσι η διαχείριση των περισσοτέρων εργασιών πραγματοποιείται πλέον με απλούς χειρισμούς στην οθόνη ενός Touch screen POS τερματικού.

Η γνωριμία με τις ανάγκες του πελάτη, ο έλεγχος του στοκ στο κατάστημα, η ταχύτητα εξυπηρέτησης και ο έλεγχος του ταμία είναι οι βασικοί λόγοι που οδηγούν τις περισσότερες αλυσίδες λιανεμπορίου να μηχανοργανώνουν τα ταμεία τους, χρησιμοποιώντας τις προτάσεις της Mycon η οποία μπορεί και προσφέρει περισσότερες δυνατότητες από μια τυπική ταμειακή μηχανή.

Διαθέτουμε συνεργασίες μεγάλες εταιρείες ταμειακών συστημάτων και μπορούμε να σας διαθέσουμε τεράστια γκάμα προϊόντων κορυφαίων κατασκευαστών.

Τετάρτη, 06 Φεβρουαρίου 2013

Υπηρεσίες Δικτύου

Νέα - Ανακοινώσεις, Super User, Leave Comment, it Network

Η καλή λειτουργία του δικτύου της επιχείρησής σας αποτελεί για μας την πρώτη προτεραιότητα. Καταγράφουμε τις ανάγκες σας και σχεδιάζουμε τον χώρο σας με ειδικά εργαλεία σχεδίασης.Με την ολοκλήρωση του έργου σας παρουσιάζουμε το αποτέλεσμα και τις προσαρμογές όπου χρειάστηκαν. Οι τεχνικοί μας μπορούν να εργαστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου και σαββατοκύριακα, χωρίς να επηρεάσουν την λειτουργία της επιχείρησή σας.

Η Mycon μπορεί να κάνει προγραμματισμένους ελέγχους των servers, υπολογιστών,  προγραμμάτων και των περιφερειακών σας, διασφαλίζοντας έτσι την χωρίς προβλήματα λειτουργία της επιχείρησής σας. Με την πρόληψη αποφεύγονται τα σοβαρά προβλήματα πριν καν δημιουργηθούν, μειώνεται στο ελάχιστο ο χρόνος που θα μείνει η εταιρία σας εκτός λειτουργίας σε περίπτωση που αυτά συμβούν, διαπιστώνεται αν υπάρχουν τμήματα στο δίκτυο σας που είναι ασύμφορα (π.χ. παλιοί υπολογιστές που η συντήρησή τους κοστίζει), εντοπίζεται ποιοί τομείς μπορούν να βελτιωθούν κλπ. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η μείωση του κόστους συντήρησης και η αύξηση της παραγωγικότητας.

Επικοινωνώντας με το helpdesk μας οι πελάτες μας λαμβάνουν άμεση τεχνική υποστήριξη και έτσι το πρόβλημά τους λύνεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης που προσφέρουμε διασφαλίζει τη γρήγορη και αποτελεσματική επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος του δικτύου σας.

Χρησιμοποιώντας προϊόντα κορυφαίων οίκων στην ασφάλεια δικτύων παγκοσμίως (όπως Cisco, Microsoft, Eset NOD32, Kaspersky και άλλων) μπορεί να προτείνει να εγκαθιστά και να συντηρεί ολοκληρωμένες λύσεις που να διασφαλίζουν το δίκτυό σας και τα πολύτιμα δεδομένα σας.

Αν υπάρχει η ανάγκη για απομακρυσμένη σύνδεση με το δίκτυο της εταιρίας σας στην Mycon μπορούμε να σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε μια οικονομική λύση στα μέτρα σας. Έτσι, όποιο είδος τεχνολογίας και να χρησιμοποιηθεί (VPN Tunnel, Terminal Server ή άλλο) να μπορείτε γρήγορα και με ευκολία να συνδέεστε με το δίκτυο σας  και έτσι να δουλεύετε από οπουδήποτε. Επίσης με την χρήση των τεχνολογιών αυτών οι τεχνικοί μπορούν, μετά από έγκρισή σας φυσικά, να σας παρέχουν απομακρυσμένη υποστήριξη ώστε να είναι άμεση η επίλυση των περισσοτέρων προβλημάτων σας.

Εξειδικευμένο συνεργείο έρχεται στο χώρο σας και καταγράφει τις θέσεις εργασίας (τηλεφώνου, δικτύου) που χρειάζεστε, υπολογίζει τον εξοπλισμό σε (καλώδια, κανάλια, τερματισμούς, switch, rack, κλπ) και στη συνέχεια προχωράει στην εγκατάσταση. Οι βασικοί κανόνες που ακολουθούμε στον σχεδιασμό και την εγκατάσταση της καλωδίωσης είναι η χρήση επώνυμων υλικών και η πρόβλεψη για μελλοντική επέκταση ή αναβάθμιση.

Τετάρτη, 06 Φεβρουαρίου 2013

Ποιά Windows είναι κατάλληλα για εσάς;

Νέα - Ανακοινώσεις, Super User, Leave Comment, WINDOWS 8

Συγκρίνετε και καταλήξτε στην έκδοση Windows 8 που χρειάζεστε.

 

Τετάρτη, 06 Φεβρουαρίου 2013

Παραλλαγές του Flame malware ακόμη ενεργές και επικίνδυνες

Νέα - Ανακοινώσεις, Super User, Leave Comment, malware

 

Τέσσερις μήνες μετά τις αποκαλύψεις για το Flame malware, οι ερευνητές έδωσαν στη δημοσιότητα νέες πληροφορίες σχετικά με αυτή την ψηφιακή απειλή, η οποία όπως φαίνεται δραστηριοποιείται από το 2006.

 

 

Kaspersky, σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και τη Symantec, μελέτησαν μια σειρά από Command and Control (C&C) servers που χρησιμοποιήθηκαν από τους δημιουργούς του Flame και κατέληξαν πως τρεις ακόμη απειλές βρίσκονται εν ενεργεία.

 

Η ανάλυση των scripts που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαχείριση των κλεμμένων δεδομένων από τους μολυσμένους υπολογιστές αποκαλύπτουν τέσσερα πρωτόκολλα επικοινωνίας και μόνο ένα είναι συμβατό με το Flame. Αυτό σημαίνει πως υπάρχουν ακόμη τρεις τύποι malware ενεργοί από τους ίδιους C&C servers και ένα virus σχετικό με το Flame.

 

Τον Μάιο από την Kaspersky είχαν αποκαλύψει πως το Flame είναι πιθανότατα το πιο εξελιγμένο κυβερνο-όπλο που έχει δημιουργηθεί, αφού μπορεί να ανιχνεύσει δικτυακή δραστηριότητα να τραβήξει screenshots, να ηχογραφήσει συνομιλίες, να καταγράψει keystrokes από πληκτρολογήσεις, με σκοπό την υποκλοπή δεδομένων από τους μολυσμένους υπολογιστές.

 

Το πλήθος των πληροφοριών που έχουν κλαπεί με τη χρήση του Flame, δεν είναι δυνατό να υπολογιστεί, αφού οι δημιουργοί του κάλυπταν με έξυπνες μεθόδους τα ίχνη του. Ένα τους λάθος όμως, οδήγησε στην ανακάλυψη δεδομένων όγκου πάνω από 5GB, τα οποία βρέθηκαν σε έναν από τους serversκαι είχαν συλλεχθεί περίπου από 5.000 διαφορετικά μολυσμένα συστήματα μόλις σε μία εβδομάδα.

 

Τα ευρήματα δείχνουν πως η ανάπτυξη της πλατφόρμας του Flame είχε ξεκινήσει ήδη από το Δεκέμβριο του 2006 και πιθανώς να μην έχει ολοκληρωθεί ακόμη, αφού υπάρχουν ενδείξεις πως τουλάχιστον μέχρι τον περασμένο Μάιο, γίνονταν τροποποιήσεις.

 

Λεπτομέρειες για τη δράση του Flame ανακαλύφθηκε στα τέλη Μαϊου, όταν και επιτέθηκε σε Ιρανικούς στόχους και προκάλεσε παγκόσμια ανησυχία, ενώ τον Ιούνιο, η Washington Post  ανέφερε πως οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνεργάστηκαν για τη δημιουργία του, για να πλήξουν το Ιράν.

Τετάρτη, 06 Φεβρουαρίου 2013

Διαχ/ση Αποθήκης

Νέα - Ανακοινώσεις, Super User, Leave Comment, Αποθήκη

Στο σημερινό περιβάλλον διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, η αποθήκη αποτελεί ένα κρίκο με απαιτήσεις πολύ περισσότερες από εκείνες ενός αποθηκευτικού χώρου. Η επιτυχία μιας εταιρείας, βασίζεται σήμερα κατά ένα μεγάλο μέρος στην έγκαιρη και χωρίς λάθη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών, απαίτηση που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί από τις εταιρείες που στηρίζονται σε συμβατικά συστήματα διαχείρισης αποθηκών και σε χειρόγραφες διαδικασίες.
Οι εταιρείες που μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πελατών γρήγορα, χωρίς λάθη και με χαμηλό κόστος αποκτούν ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον κλάδο τους.
Το κλειδί για την απόκτηση του ανταγωνιστικού αυτού πλεονεκτήματος είναι ευέλικτα πληροφοριακά συστήματα Διαχείρισης Αποθηκών, που αυτοματοποιούν όλες τις διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Currently online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 32 επισκέπτες και κανένα μέλος

Προσφατα στο blog