Ανάπτυξη Λογισμικού

Η Mycon διαθέτοντας μοναδική τεχνογνωσία και αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες και γλώσσες προγραμματισμού αναλαμβάνει την ανάπτυξη εξατομικευμένων πακέτων λογισμικού τα οποία ικανοποιούν τις πληροφοριακές ανάγκες των πελατών της.

Η διαδικασία ανάπτυξης που ακολουθούμε γίνεται τμηματικά ώστε ο πελάτης να έχει τη δυνατότητα της αξιολόγησης του έργου και της διατύπωσης  των παρατηρήσεών του. Κατά τη διάρκεια του έργου ο πελάτης γίνεται μέρος της ομάδας ανάπτυξης.

Μόλις ολοκληρωθεί η φάση της ανάπτυξης ο πελάτης παραλαμβάνει πλήρη τεκμηρίωση και τεχνικά εγχειρίδια του έργου. Κατόπιν ακολουθεί η φάση της εκπαίδευσης πάνω στο νέο λογισμικό και επιλύονται τυχών παρατηρήσεις και απορίες.

Η ανάπτυξη του λογισμικού γίνεται με τεχνολογίες που αποτελούν state-of-the-art και είναι συναφείς και συμβατές με αυτές των προϊόντων των μεγαλύτερων ελληνικών εταιριών κατασκευαστών λογισμικού. Βασικές τεχνολογικές πλατφόρμες είναι το Microsoft .net και τα προϊόντα ανάπτυξης λογισμικού της DevExpress.

Η εταιρία μας παρέχει επίσης τη δυνατότητα υλοποίησης οποιασδήποτε custom λύσης ενσωματώνοντας την στα δημοφιλέστερα E.R.P. Συστήματα των μεγαλύτερων ελληνικών κατασκευαστών λογισμικού (SoftOne , Unisoft , Enterosoft , Epsilonnet , SingularLogic)  βάσει των απαιτήσεων και των αναγκών της εταιρίας σας.

Τα έργα υλοποιούνται βάσει προδιαγραφών που συμφωνούνται κατά τις φάσεις της Πώλησης αλλά και της Αρχικής Ανάλυσης με στόχο τον περιορισμό αποκλίσεων της υλοποίησης  του λογισμικού από τις απαιτήσεις των χρηστών.

Χρησιμοποιώντας  σύγχρονα εργαλεία μπορείτε πλέον  να δημιουργήσετε τη δική σας εφαρμογή ή να βελτιστοποιήσετε την αποτελεσματικότητα του ήδη υπάρχοντος προγράμματός σας.